pic/دفتر-عقد-و-عروسی1815354127.jpg

عکس مدل سفره عقد عروس

سفره عقد عروس : منشا و علت سفره عقد چیست و چه ریشه ای دارد ؟ شاید با تعریف جزدیات سفره عقد بخشی از جواب این سوال را بتوانیم بیان کنیم قرآن کریم که به عنوان کتاب آسمانی ما، در بالای این سفره قرار دارد؛ خود دلیلی بر قدمت و حفظ این سنت دیرین است، آئینه که نشانگر روشنایی ، پاکی و صدق و صداقت است؛ مصداقی برای کانون نورانی زندگی است. شمع الهام بخش مناسبی برای گرمی و حرارت عشق. به همین ترتیب می توان برای هر یک از ملزومات سفره علت عینی در زندگی واقعی یافت. عروس خانم ها گرام و شادوماد های عزیزشما میتوانید با تماس با موسسخ آئین مهر و وفا از مدل سفره های عقد و عکس های مدل سفره های عقد عروسی مطلع و در صورت نیاز به اجاره آن بپردازید ، ضمنا میتوانید در موسسه مهر و وفا عقد خود را با پکیج مناسب و شیک و فوق العاده به خاطر بسپارید . با تلفن های 09120146570 ویا 02122148801 تماس حاصل نمایید .