pic/دفتر-عقد-و-عروسی953560887.jpg

عقد آریایی و متن عقد آریایی

در موسسه آئین مهر و وفا مراسم عقد آریایی بنا به درخواست عروس خانم و ماه داماد با صدایی رویایی و مراسمی خاص برگزار می گردد ، خلاصه ای از متن عقد آرایی برای شما در ذیل آمده است ، متن کامل این عقد در موسسه فراهم شده و شما میتوانید با مراجعه به موسه مهر و وفا در این خدمات استفاده نمایید ماه داماد : به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان ، برای زیستن با تو میان این گواهان ، بر لب آرم این سخن با تو و…فادار تو خواهم بود در هر لحظه هر جا ، پذیرا میشوی آیا ؟ عروس خانم : پذیرا میشوم مهر تو را از جان هم اکنون باز میگویم میان انجمن با تو وفادار تو خواهم بود در هر لحظه هر جا با اجازه ... ---- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09120146570 و یا 02122148801 تماس حاصل نمایید