pic/دفتر-عقد-و-عروسی897052665.jpg

از چند روز قبل باید در دفتر ازدواج و عقد آئین مهر و وفا باید رزرو انجام بدهیم ؟

موسسه آئین مهر و وفا همه روز از ساعت 10 الی 18 آماده سرویس دهی جهت رزرواسیون سالن عقد می باشد . زوج های عزیز لطفا حداقل یکماه قبل از زمان عقد جهت رزرواسیون و دریافت نامه آزمایشگاه مراجعه نمایند ، ساعت های سرویس دهی سفره عقد و دفتر ازدواج در هر روز از ساعت 10 صبح لغایت 22 میباشد که برای هر مجلس در پکیج پایه یک ساعت منظور شده است . منتظر شما عزیزان هستیم